Chính sách thanh toán

1. Các hình thức thanh toán

  • Thanh toán khi nhận hàng: Tiền Mặt
  • Thanh toán trực tuyến qua cổng thanh toán

2. Chi tiết hình thức thanh toán

  • Tiền Mặt: Thu tiền mặt khi khách hàng nhận hàng (Tiền Việt Nam Đồng thật và đủ tiêu chuẩn lưu thông theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)
  • Thanh toán qua ứng dụng Mobile Banking do các ngân hàng cung cấp qua hình thức quét mã VNPAYQR tại cửa hàng Bùn Đậu 3 Hiền
  • Thanh toán trực tuyến bằng thẻ ATM nội địa thông qua cổng thanh toán VNPAY tại cửa hàng Bùn Đậu 3 Hiền
  • Thanh toán trực tuyến bằng thẻ VISA/MASTERCARD được phát hành bởi các Ngân hàng thương mại Việt Nam thông qua cổng thanh toán VNPAY tại cửa hàng Bùn Đậu 3 Hiền