Menu

Combo 3 Hiền

Phần tiêu chuẩn 3 món - 1 người

Phần tiêu chuẩn 3 món - 1 người

Combo 5 món - 1 người

Combo 5 món - 1 người

Combo 4 món - 2 người

Combo 4 món - 2 người

Phần siêu cấp 7 món

Phần siêu cấp 7 món

Combo 4 món - 1 người

Combo 4 món - 1 người

Combo 5 món - 2 người

Combo 5 món - 2 người

Phần tiêu chuẩn 3 món - 2 người

Phần tiêu chuẩn 3 món - 2 người

Đậu hủ

Bún - Đậu hủ - Thịt bắp giò luộc

Bún - Đậu hủ - Thịt bắp giò luộc

Bún - Đậu hủ - Dồi sụn

Bún - Đậu hủ - Dồi sụn

Bún - Đậu hủ - Nem rán Hà Nội (4c)

Bún - Đậu hủ - Nem rán Hà Nội (4c)

Bún - Đậu hủ - Chả 3 loại

Bún - Đậu hủ - Chả 3 loại

Bún - Đậu hủ - Chả mực (2m)

Bún - Đậu hủ - Chả mực (2m)

Bún - Đậu hủ - Chả sụn (2m)

Bún - Đậu hủ - Chả sụn (2m)

Bún - Đậu hủ - Chả cốm (2m)

Bún - Đậu hủ - Chả cốm (2m)

Bún - Đậu hủ ( 4m )

Bún - Đậu hủ ( 4m )

Chả cốm - Chả sụn - Chả mực

Bún - Chả cốm (2c) - Dồi

Bún - Chả cốm (2c) - Dồi

Bún - Chả cốm (2c) - Nem rán Hà Nội (4c)

Bún - Chả cốm (2c) - Nem rán Hà Nội (4c)

Bún - Chả 3 loại (3c)

Bún - Chả 3 loại (3c)

Bún - Chả mực (3c)

Bún - Chả mực (3c)

Bún - Chả sụn (3c)

Bún - Chả sụn (3c)

Bún - Chả cốm (3c)

Bún - Chả cốm (3c)

Thịt bắp giò luộc

Bún - Thịt - Nem rán Hà Nội (4c)

Bún - Thịt - Nem rán Hà Nội (4c)

Bún - Thịt - Dồi

Bún - Thịt - Dồi

Bún - Thịt - Chả 3 loại

Bún - Thịt - Chả 3 loại

Bún - Thịt - Chả mực (1c)

Bún - Thịt - Chả mực (1c)

Bún - Thịt - Chả sụn (1c)

Bún - Thịt - Chả sụn (1c)

Bún - Thịt - Chả cốm (1c)

Bún - Thịt - Chả cốm (1c)

Bún - Thịt bắp giò luộc

Bún - Thịt bắp giò luộc

Nem rán Hà Nội

Bún - Nem rán (4c) - Dồi

Bún - Nem rán (4c) - Dồi

Bún - Nem rán Hà Nội (6c)

Bún - Nem rán Hà Nội (6c)

Dồi sụn đặc biệt

Bún - Dồi (2c)

Bún - Dồi (2c)

Phần gọi thêm

Bánh đa Bắc Giang (bánh tráng)  - không khuyến khích

Bánh đa Bắc Giang (bánh tráng) - không khuyến khích

Mắm thêm phần về

Mắm thêm phần về

Rau thêm phần về

Rau thêm phần về

Bún lá thêm phần về

Bún lá thêm phần về

Chả mực

Chả mực

Thịt bắp giò

Thịt bắp giò

Dồi sụn

Dồi sụn

Nem chua rán Hà Nội

Nem chua rán Hà Nội

Chả sụn

Chả sụn

Chả cốm

Chả cốm

Đậu hủ (2c)

Đậu hủ (2c)

Cà pháo

Cà pháo